Risicoanalyse Amsterdam Dance Event 2014

Gepost op: 15-10-2014 door admin

TRENDS IN GEBRUIK

Ondanks de vervuiling in het aanbod van XTC, cocaïne, speed, de al jaren aan waarschuwingen in de media over te hooggedoseerde XTC- tabletten, het fenomeen van steeds maar weer opduiken van mediahypes over uitgaansdrugs en menig goedbedoelde voorlichtingscampagne en politieacties tegen drugs is er nog steeds sprake van wat ik omschrijf als het “vervolksen” van het gebruik van deze uitgaansdrugs, met als logische consequentie dat bovengenoemde middelen steeds vaker gecombineerd gebruikt worden met alcohol ( n.b. wat bij snuifcocaïne al vanaf de opkomst van het gebruik in het uitgaansleven, eind jaren zeventig, sowieso al gebruikelijk is). Het is dit gecombineerd gebruik op een avond/nacht wat zijn eigen eerstehulprisico’s heeft waar de eerstehulper op moet letten.


TRENDS IN ( DE KWALITEIT VAN) HET AANBOD

XTC
Een al tijden gestage afname in het aanbod van (te) hooggedoseerde XTC tabletten met echter daarvoor in de plaats het rouleren van zowel laag als (te) hooggedoseerde tabletten met, bij sommige tabletten, een overeenkomstig uiterlijk in logo, kleur en vorm. Het risico van dergelijke grote verschillen aan doseringen is dat als eerst een laaggedoseerde tablet genomen wordt en vervolgens, als het gewenste XTC effect uitblijft, een tweede tablet genomen wordt die hooggedoseerd blijkt te zijn, een overdosis dreigt.

PMMA

Ten aanzien van het rouleren van XTC tabletten met PMMA het volgende:
1. Deze tabletten worden nog maar sporadisch aangeboden op de testspreekuren in het land.
2. Na een aantal keren ter test aangeboden verdwijnen deze tabletten volledig uit beeld (een indicatie van een zeer beperkte omloop van PMMA tabletten).
3. Het betreffen bijna allemaal combitabletten met zowel PMMA als MDMA; dergelijke tabletten hebben, uiteraard dosisafhankelijk, een laag (gezondheids)risicofactor ten opzichte van pure PMMA tabletten.
Kortom, de kans dat “gevaarlijke” PMMA tabletten tijdens ADE opduiken is uiterst gering. Mocht zich dit onverhoeds toch voordoen en is EHBO nodig dan is deze vergelijkbaar met een overdosis MDMA.

LSD/Ketamine
De kwaliteit in het aanbod van de hallucinogenen LSD en Ketamine blijft verontrustend, met stoffen waarvan sommige met een sterkere werking als LSD en Ketamine. Ondanks mijn inschatting van een beperkt gebruik van deze middelen tijdens ADE is waakzaamheid geboden.

GHB
Er zijn nog steeds sterke aanwijzingen van een afnemende populariteit in het gebruik op festivals van met name in de Randstad. GHB heeft echter een hoog “eerstehulpniveau” als gevolg van het moeilijk kunnen doseren van de gewenste hoeveelheid zodat maar al te snel teveel genomen wordt met alle paniek van dien bij zowel de gebruiker (als ie weer bij kennis komt) als zijn omgeving van vrienden, omstanders op het feest. Een kordaat handelen van de eerstehulper is gewenst maar dan wel zodanig dat dit paniekdempend werkt.

Amfetamine

Over de kwaliteit in het aanbod valt in EHBO-termen weinig opvallends te melden. Het rouleren van “natte”speed ( het natte is Methanol) blijft een hardnekkig fenomeen maar heeft alleen op middellange termijn consequenties voor de gezondheid van de gebruiker

Cocaïne (snuif)
De trends aan versnijdingen geven voldoende aanleiding tot ongerustheid maar niet in directe EHBO termen (de gezondheidsschade van de meest voorkomende versnijdingen van Fenacetine en Levamisol in cocaine hebben betrekking op langdurig en intensief gebruik van deze “vervuilde” cocaïne). In EHBO termen ligt het risico bij cocaïne, zoals eerder gemeld hoofdzakelijk in het gecombineerd gebruik met alcohol. Door de invloed van cocaine wordt als het ware de dronkenschap naar achteren opgeschoven met het risico dat er op een avond/nacht teveel alcohol gedronken wordt.

Lachgas
Naar aanleiding van de alarmerende berichten die er deze zomer over lachgas verschenen kan gemeld worden dat dit niet speelt tijdens ADE. De verkoop van lachgas tijdens grootschalige evenementen is alleen daar waar geen hekken staan, zoals in Amsterdam, Koningsdag, de Gay Pride. Alle festivals die door ADE georganiseerd worden lenen zich niet in de verkoop van lachgas zodat het gebruik van dit middel tijdens ADE als een verwaarloosbaar fenomeen beschouwd kan worden

Tot zover de belangrijkste aandachtspunten ten aanzien van wat er aan drugsgerelateerde incidenten tijdens ADE verwacht kan worden, met als laatste kanttekening dat ADE relatief veel bezoekers uit het buitenland aantrekt. In hoeverre een deel van hen binnen de beperkte tijd dat zij in Amsterdam vertoeven het risico nemen om drugs aan te schaffen via straatdealers in en rond de uitgaanskwartieren, taxichauffeurs of andere verkoopcircuits is moeilijk in te schatten. Het enige wat ik kan melden is dat dergelijke verkoopcircuits vaak inferieure middelen aanbieden waarbij sommige met een verhoogd gezondheidsrisico voor de gebruiker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *