Amsterdam drugsstad? Pillenhoofdstad?

Gepost op: 30-07-2015 door admin

Beste lezer,

Hieronder volgt een reactie op een open brief in het Parool waarin een bestuurslid uit de jeugdbescherming/reclassering de belachelijkste uitspraken doet over Amsterdam als Sodom en Gomorra drugsstad (en vanwege het festivalbeleid is Amsterdam in zijn ogen de pillenhoofdstad van Europa, hoe verzin je zoiets?) en dat het gemeentebestuur daarbij als marktmeester optreedt naar de georganiseerde drugsmisdaad. Aangezien dergelijke opvattingen ook in andere “hoge” kringen rouleren heb ik mijn pen in de inkt gedoopt en zie hier het resultaat

August de Loor
(De reactie is gepubliceerd in Het laatste woord van het Parool, 20 juli 2015)

AMSTERDAM DRUGSSTAD? PILLENHOOFDSTAD?
Aan het imago; Amsterdam, drugshoofdstad van de wereld, is daar door Erik Heijdelberg een nieuwe aan toegevoegd van pillenhoofdstad van Europa( Parool 4 juli). In zijn ogen voert Amsterdam een dermate liberaal beleid waardoor moeiteloos alle soorten drugs van wiet, pillen, coke en paddo’s gedeald wordt naar miljoenen toeristen en festivalgangers. Deze bezoekers stromen massaal toe op de vele festivals waardoor in Amsterdam een pillenindustrie is ontstaan. En deze drugsindustrie is in handen van een goed georganiseerde criminele keten waar de Amsterdamse bovenwereld zich aan corrumpeert waarbij het gemeentebestuur als marktmeester fungeert. Verder stelt hij dat die keten jongeren ronselen als drugsrunners, witwassers met als gevolg gebrekkige opleidingskansen, criminaliteit, corruptie, onveiligheid en bedreigde geestelijke volksgezondheid van vooral jongeren uit de zwakste miljeus. Hij roept op dat deze misstanden aangepakt moeten worden. Uiteraard mag aan zijn intentie niet getwijfeld worden maar het roept de vraag op of deze misstanden wel kloppen?

Want als overal in de wereld festivals georganiseerd worden waarbij het gebruik van XTC pillen niet meer weg te denken valt is het toch volstrekt onlogisch als zou Amsterdam de pillenhoofdstad van Europa zijn? En als voor de productie van XTC de grondstof uit China komt en de pillendraaiers in Limburg, Polen of Letland zitten is zoiets als een Amsterdamse pillenindustrie een gotspe!

Hetzelfde geldt al zouden miljoenen toeristen in Amsterdam zich schuldig maken aan excessief druggebruik van wiet, pillen, coke en paddo’s. De werkelijkheid is anders van wel veel overlastgevend extreem drank- en druggebruik maar dat slechts onder een relatief klein percentage toeristen. De mainstream van de zogenaamde drugstoeristen zijn te vinden in de coffeeshops. Voor hen is Amsterdam de enige stad in de wereld waar in een publieke ruimte cannabis gerookt kan worden. Een coffeeshop heeft dezelfde functie als een café van het binnen een sociale setting nuttigen van een genotsmiddel; het beste instrument van het beperken van de sociaal/psychische risico,s van het gebruik van een genotsmiddel. Coffeeshops leveren nog een extra voordeel op van het innen van belastingen. Is dit pragmatisch marktmeesterschap dan een misstand van het gemeentebestuur als ook nog blijkt dat dit de belangrijkste aanleiding is van notabene het WAR ON DRUGS land, de USA van het legaliseren van cannabis. De burgemeester van Denver was tijdens zijn werkbezoek niet weg te slaan uit een coffeeshop!

En ook de misstand als zou in Amsterdam een en dezelfde criminele keten ongestoord kunnen handelen in wiet, pillen, coke en paddo,s klopt niet. Ten eerste wordt er al sinds 2008 geen paddo,s meer verkocht en komen de andere producten in smartshops uit volstrekt legale handelslijnen met dito toezicht van de Warenwet. Ten tweede vindt productie en handel van pillen, coke (en andere niet genoemde harddrugs) via separate ketens plaats en staat elke keten weer los van die van cannabis (en waar die handelslijnen wel samenkomen is de coffeeshop de garantie dat dit op het nivo van de consument van cannabis weer gescheiden is). Tenslotte is ook de handel in cannabis zeer divers van vele productie- en handelslijnen van binnen- en buitenlandse soorten hasj en wiet. Met haar veelheid aan kleinschalige coffeeshops, met elk een eigen menukaart heeft Amsterdam ten opzichte van de rest van Nederland een zeer fijnmazige toevoer van cannabis. Elke marktmeester zou hier blij mee zijn omdat dit het zwartgeldcircuit van cannabis decentraal houdt met dito beperkte sociaal/economische negatieve gevolgen voor de stad (vandaar dat het beleid van het gemeentebestuur van het sluiten van vele coffeeshops nou niet zo slim is).

Maar als er dan geen eenzelfde handelsketen is in alle soorten drugs kan dit niet de oorzaak zijn van de ontwrichting van jongeren uit vooral de zwakke miljeus. Wat zich werkelijk afspeelt is dat zowel gebruik als productie en handel van drugs de afgelopen decennia “vervolkst “ is. Alles wat zich afspeelt aan drug en druggebruik komt niet van “bovenaf”(de eerder genoemde drugsketen), maar van “’binnenuit” de samenleving zelf. Door alle sociale klasse, leeftijd en etniciteit speelt deze “vervolksing” van zowel gebruik als handel van drugs zich af met de tragiek dat de jongeren uit de zwakste miljeus het meest kwestbaar zijn; hoe minder je te verliezen hebt hoe meer risico je neemt.
Echter, als je vanuit international perspectief deze “vervolksing” van drug en druggebruik beziet staat Amsterdam er niet zo slecht voor. Amsterdam heeft geen no-go-area,s, het is vrij van raciale geweldsuitbarstingen tussen gangstabendes die de straathandel beheersen, extreme drugstrends zoals crack en crystalmeth komen hier niet voor, het heroineprobleem is al decennia beheersbaar, Amsterdam heeft een veel “softer”gebruik van harddrugs, zoals XTC, cocaine als in de andere steden van de wereld mede als uitvloeisel van het coffeeshopbeleid van het scheiden van de softdrugsmarkt met die van harddrugs. Desalniettemin blijft er genoeg werk aan de winkel in Amsterdam wat echter niet gebaat is bij steeds weer die plattitude als zou Amsterdam de Sodom en Gomorrastad van de drugs zijn.

Amsterdam, juli 2015
August de Loor, Adviesburo Drugs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *