XTC beleid van Staatssecretaris Van Rijn

Gepost op: 06-11-2015 door admin

In de jongste drugsnota kondigt Staatssecretaris Van Rijn van VWS een landelijke voorlichtingscampagne tegen uitgaansdrugs van met name XTC aan die met de volgende oneliners wordt onderbouwd:

1. Het gebruik van XTC is genormaliseerd
2. Gebruik is vooral populair onder hoogopgeleiden
3. XTC aanbod bestaat uit te hooggedoseerde tabletten MDMA
4. Ouders weten niets/nauwelijks iets over druggebruik onder hun kinderen

Met deze oneliners wordt een zeer somber beeld neergezet als zouden jongeren er maar op los slikken en dan ook nog van veel te zware XTC tabletten en dat ouders onwetend de andere kant opkijken.

Genoeg aanleiding voor een kort commentaar!
Het gebruik van XTC is niet genormaliseerd maar “vervolkst”, van een voorheen autochtone (witte) House subcultuur naar al tijden gebruik binnen brede multi-culti groepen uitgaanders (in leeftijd, sociale klasse en etniciteit).

Met deze constatering reken ik af met de veronderstelling als zou XTC vooral populair zijn onder hoogopgeleiden. Het zijn de hoogopgeleiden die anders dan laagopgeleiden meer durven te praten over drugs met als resultaat (een door onderzoeken gecreëerd) vertekend beeld over de populariteit van XTC. Door dit vertekent beeld staat het XTC beleid met haar rug naar waar de meeste aandacht van de XTC preventie en voorlichting naar toe moet gaan, van die van de meer kwetsbare groepen van gebruikers onder de laagopgeleiden.
Het door hoogopgeleiden meer openlijk praten over XTC is ook de reden van het ontstaan van het begrip “genormaliseerd gebruik van XTC”, wat verondersteld van; dat-er-maar-een-eind-weg-geslikt wordt. In mijn 45 jaar werkervaring heb ik dergelijke veronderstellingen vaker voorbij zien komen, van steeds maar weer die normenloze jeugd die zich mateloos te goed doet aan drugs (als dat zo zou zijn zou dit betekenen dat vele generaties die de afgelopen decennia drugs hebben gebruikt tijdens hun uitgaansperiode er nu als een wrak bij zouden lopen).

Al jaren wordt er gewezen op te hooggedoseerde XTC tabletten en wel zo dat de indruk gewekt wordt als zou dit een voldongen feit zijn van een niet te stoppen natuurramp. Ten eerste is er al tijden een kentering gaande van steeds meer nieuwe type XTC tabletten met een redelijke dosering MDMA. Ten tweede is er veel knowhow onder gebruikers hoe om te gaan met te zware XTC tabletten. (Als dat niet zo zou zijn zouden de eerstehulpposten op feesten overvol zitten.) In plaats van het stimuleren van deze twee ontwikkelingen (met een aantal beproefde methodes van “onderaf” de werkvloer van secundaire drugspreventie), wordt van “bovenaf” door VWS de beeldvorming in stand gehouden over het rouleren van te hoog gedoseerde XTC tabletten, van onmondige consumenten, van overvolle EHBO posten, van ergo hoe gevaarlijk XTC wel niet is tot aan XTC doden aan toe. (Terwijl onderzoek naar die doden steeds vaker aantoont dat er altijd meer gespeeld heeft dan alleen druggebruik. Dit was ook het geval bij de drie XTC doden van ADE 2014, wat niets te maken had met te hooggedoseerde of vervuilde XTC tabletten, maar voor de Staatssecretaris, met in zijn kielzog het Trimbosinstituut en allerlei drugspreventie-instellingen aanleiding was om nb. vanuit de eerstehulppost van het OLVG de strijd tegen XTC aan te kondigen! Hij zocht de media op, op basis van de mediawerkelijkheid over de ADE XTC doden).
Het is deze wijze van kijken naar XTC wat tot angst leidt met onder andere als resultaat een versterking van het fenomeen van negatieve drugstrends, van dat (potentiële) gebruikers kiezen voor een “second best drug” op basis van angst voor de drug waar de voorkeur aan gegeven wordt. Het creëren van angst over XTC zorgt voor een toenemende populariteit van NPS-en, speed, MDMA kristallen. Trends die alleen al vanuit het oogpunt van gezondheidspreventie als zorgelijk moeten worden beschouwd, zorgelijker als die van XTC.

Hiermee kom ik automatisch bij het laatste punt van die van de ouders. Bij ouders is meestal niet onwetendheid wat speelt maar beeldvorming van dat alles wat met drugs te maken heeft vereenzelvigd wordt met verslaving, dood gaan tot de Stepping Stone theorie aan toe, van dat je door blowen aan harddrugs verslaafd raakt. Deze beeldvorming leidt zowel tot ontkenning (mijn kind doet zoiets niet!) als tot angst en angst is een zeer slechte raadgever. Het is de Staatssecretaris die nu opdracht geeft om ouders voor te lichten over drugs terwijl hetzelfde Ministerie zowel ontkenning als angst onder ouders over diezelfde drug heeft gecreëerd. De filosoof Krisnamurthi zou zeggen: “Het probleem van de opvoeding is de opvoeder!”

Amsterdam, 6 november 2015
August de Loor

  1. Koos Post schreef:

    Joh, August het is ook dat mensen die interesse hebben, niet echt de juiste partij stemmen. De enige juiste partij als je drugs gebruikt is D66, omdat die de enige is die tenminste iets van een drugsbeleid in zijn programma heeft staan. Verder kun je over in Nederland je drugs laten testen https://www.legalsilkroad.nl/drugs-testen-4fa-4fmp-drugstestservice-alle-adressen/ En vaak nog gratis ook. Ook is er genoeg info over gevaarlijke drugs en zelfs legale drugs verkijgbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *