Risicoanalyse Gay Pride 2015

Gepost op: 30-07-2015 door admin

Informatie voor de Amsterdamse meldkamer, ambulancediensten en eerstehulpposten op locatie als de ziekenhuizen, van wat er tijdens de Gay Pride aan alcohol- en drugsgerelateerde eerstehulpverzoeken verwacht kan worden.

Inleiding
De Gay Pride 2015 speelt zich meerdere dagen af waarbij de belangrijkste festiviteiten zich afspelen in het weekend van 31 juli tot en met zondag 2 augustus. Deze festiviteiten worden bezocht door zowel gays en lesbo’s uit binnen en buitenland, als het algemene publiek die vooral de Canal Parade op zaterdag bezoeken.
Hierbij een overzicht welke risicofactoren er spelen in relatie tot overmatig drank- en druggebruik rond al die festiviteiten van in het bijzonder de Canal Parade en de daarop aansluitende feesten in de avond en zondag.
Het moge duidelijk zijn dat tijdens al deze dagen het gebruik van alcohol de boventoon voert. Het is slechts een klein deel van de twee bovengenoemde categorieën aan bezoekers die zich inlaten met de combinatie drank en drugs (en een nog kleinere groep met overmatig gebruik daarvan) Echter gelet op de impact wat een dergelijke combinatie met zich mee kan brengen, is het belangrijk hier aandacht aan te besteden.
De risicofactoren zijn onder te verdelen in:
1. Temperatuur
2. Gecombineerd gebruik van alcohol en drugs
3. Vermoeidheid
4. Trends in het aanbod (lees bedenkelijke kwaliteit) van uitgaansdrugs

1. Temperatuur

De weersverwachtingen voor komend weekend van redelijk koele dagen geeft geen aanleiding voor een verhoogd risicofactor van warmte en drank- en druggebruik.

2. Gecombineerd gebruik van alcohol en drugs

Gecombineerd gebruik van alcohol en drugs is een verhoogd risico wat zich vooral voordoet bij de combinatie alcohol/cocaïne en alcohol/GHB, combinaties die relatief veel voorkomen in de gay uitgaanswereld.
Bij de festiviteit van de Canal Parade is de kans groot dat er verkopers van lachgas rondlopen, een fenomeen wat zich vaak voordoet bij evenementen zonder hekken en officiële ingangen met security. Het directe effect van lachgas is desoriëntatie dus het risico van lelijk vallen met dito (hoofd)letsel of andere verwondingen door agressief reageren van omstanders op omvallende “lachgassers”. Dergelijke risico’s spelen zich vooral af in een omgeving waar alcohol gebruikt wordt.
De Canal Parade met honderdduizenden bezoekers is in meerdere opzichten te vergelijken met Koningsdag, met overdag het risicofactor van de combinatie alcohol/cannabis waarbij een (klein) deel van de feestvierders die na de Parade niet meteen huiswaarts keren daarbovenop later op de dag/avond de andere evenementen bezoeken nog voor de combinatie alcohol/uitgaansdrugs kiezen.

3. Vermoeidheid
Het risicofactor van vermoeidheid speelt vooral bij de “diehards” aan feestvierders met de piek op zondag, de laatste dag van de Gay Pride. De combinatie drank/drugs en vermoeidheid verhoogt de kans dat iemand eerstehulp nodig heeft. Dit geldt helemaal als drugs zoals speed en cocaïne genomen wordt om vermoeidheid te onderdrukken.

4. Trends in het aanbod (lees bedenkelijke kwaliteit) van uitgaansdrugs
Hierbij een overzicht van de meest recente ontwikkelingen in de kwaliteit van het aanbod van uitgaansdrugs. Het overzicht beperkt zich tot die doseringen en versnijdingen met een direct gezondheidsrisico voor de gebruiker.

XTC
Ondanks een toename aan verschillende type XTC-tabletten met een redelijke dosering MDMA (van 80 tot 130mg) rouleren er nog steeds tabletten met een veel te hoge dosering (150mg en meer), met een verhoogde kans op overdosering. Gelukkig is er veel uitwisseling aan informatie onder gebruikers over deze tabletten met een dito aangepast slikgedrag waardoor het aantal XTC overdoseringen beperkt blijft. Daarentegen heerst door de vele eenzijdige berichten over te hoog gedoseerde tabletten en de waarschuwingen over het rouleren van levensgevaarlijke PMMA tabletten veel angst en onzekerheid onder gebruikers over zowel XTC in het algemeen als over de gekochte tablet in het bijzonder (op mijn drugstestspreekuur komen hierover de meest bizarre verhalen binnen). Het eerstehulpcircuit moet daarom rekening houden met het fenomeen van autosuggestie van dat zodra een gebruiker zich ook maar even niet lekker voelt dit toegedicht wordt aan al die foute, dodelijke XTC-tabletten, met alle daarbij gepaard gaande paniekaanvallen richting de eerstehulp.

Speed

De versnijdingen in speed geven geen aanleiding tot een verhoogd gezondheidsrisico waarvoor 112 gebeld moet worden.

Cocaïne (snuif)
Ondanks de verontrustende ontwikkelingen van steeds hogere percentages aan zeer bedenkelijke versnijdingen van vooral Levamisol in (hoofdzakelijk Colombiaanse) cocaïne, blijft de combinatie alcohol/cocaïne de belangrijkste aanleiding om de eerstehulp in te roepen. Door de invloed van cocaïne wordt het dronken voelen als het ware naar “achter opgeschoven” met uiteindelijk extreem dronkenschap tot gevolg. Als een gebruiker in een dergelijke situatie verkeert, met vaak daarbij gepaard gaande agressie vergt dit veel takt en geduld van de eerstehulpers.

GHB
Het probleem van overdosering is bij GHB algemeen bekend. De scheidslijn tussen het gewenste effect en een overdosis is uiterst vaag, dus zeer moeilijk vast te stellen door een gebruiker. Behandeling van een comatueze slachtoffer op een eerstehulppost in plaats van ter plekke heeft de voorkeur waarbij rekening gehouden moet worden dat als de patiënt, zodra deze weer bij kennis is, snel weg wil (dit weg willen kan gepaard gaan met veel agressie wat net zoals bij cocaine opgevangen kan worden met tactvol handelen!)

Ketamine en LSD
Ondanks een ontegenzeggelijke toename aan populariteit van beide middelen in het partycircuit (maar in de verste verte nog lang niet zo populair als de eerder genoemde uitgaansdrugs) is de kans gering dat dit tijdens de Gay Pride tot eerstehulpverzoeken leidt. Dit is mede een uitvloeisel van dat de vervuiling in het aanbod van beide middelen, van met name stoffen met een sterkere werking, de laatste tijd is afgenomen.

Resumé
Tot zover een overzicht van wat zich tijdens de Gay Pride aan eerstehulpverzoeken kunnen voordoen. Hierbij moet er rekening mee gehouden worden dat binnen een deel van het gay uitgaanscircuit zich extremere vormen van druggebruik voordoen, van naast bovengenoemde middelen het gebruik van een aantal andere drugs zoals poppers (amylnitriet) en methylamfetamine (een hardere variant van amfetamine). Mijn inschatting is dat binnen de Amsterdamse gaywereld een hoge mate van sociale controle aanwezig is zodat de negatieve gevolgen van het gebruik van dergelijke middelen beperkt blijft. In hoeverre deze sociale controle ook preventief werkt ten aanzien van al die gaygemeenschappen (toeristen) uit de hele wereld die aankomend weekend Amsterdam aandoen is de vraag.

Cannabis
De toestroom aan bezoekers naar de Gay Pride met vooral op zaterdag de Canal Parade zal niet onopgemerkt voorbij gaan aan de coffeeshops in de Amsterdamse binnenstad, met extra veel bezoekers bovenop het al drukke zomerseizoen. Door het lawaai en de feesten op straat kan cannabis sneller “verkeerd vallen”, van angstaanvallen tot outgaan zodat eerstehulp nodig is. In de meeste gevallen voldoet de hulp van vrienden/personeel coffeeshops van geruststellen, zoete drankjes geven en een rustig plekkie opzoeken. Hetzelfde geldt bij overmatig gebruik van Sclerotia (truffels). Mocht bij beide middelen toch professionele hulp nodig zijn moet bij het eerste contact benadrukt worden dat in Amsterdam de politie niet overgaat tot arrestatie (nb. dit advies geldt voor alle drugsgerelateerde eerstehulpverzoeken als o.a. een preventief middel van dat een toerist zich niet onttrekt aan verdere hulpverlening!)

Straatdealers
Grootschalige evenementen die zich vooral afspelen in de publieke ruimte van de Amsterdamse binnenstad, zoals Koningsdag en Gay Pride trekt ook het circuit van binnenstadstraatdealers aan. De ervaring leert dat zij in de meeste gevallen nepdope, lees niet werkzame drugs verkopen, met ergo geen verhoogde kans op eerstehulpverzoeken. Daar staat tegenover dat die dealers die zich meer ophouden rond party’s verspreid over de stad (met relatief veel gebruik van XTC en andere uitgaansdrugs op dergelijke evenementen) zij vaak inferieure partijen tabletten/poeders verkopen met wel een verhoogde kans op eerstehulp.

Tenslotte, tot op heden zijn er geen indicaties dat er tijdens de Gay Pride een Red Alert waarschuwingscampagne uitgevoerd moet worden. Mochten de morgen op het Adviesburo binnenkomende labuitslagen van de meest recente drugsmonsters (of andere bronnen) wel aanleiding geven tot het starten van een Red Alert dan wordt het Amsterdamse eerstehulpcircuit via de GGD daarover onmiddellijk in kennis gesteld.

Amsterdam, 29 juli 2015
August de Loor, Adviesburo Drugs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *